Terapi

Det metodiske grundlag for mit terapeutiske arbejde er en evidensbaseret behandlingsform kaldet Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – ISTDP. Dette er en terapeutisk tilgang der bygger på psykodynamisk teori samt tilknytningsteori. Teorien understøttes empirisk af fund i nyere hjerneforskning, herunder vigtigheden af, at vi formår at være i fuld kontakt med vores egne følelser. Indenfor ISTDP betyder dette, at vi formår både at sætte ord på vores følelser, erfare de impulser der følger med følelsen, samt det at være i stand til at registrere og mærke følelsen fysisk kropsligt. Det er en oplevelsesorienteret tilgang med fokus på at finde frem til den underliggende årsag til vores problemer, symptomer eller lidelse. Derved skabes mulighed for, at vi helt kan slippe disse og deres kontrol over den måde vi lever vores liv på og de begrænsninger vi oplever der står i vejen for det liv vi ønsker. Derigennem opstår indsigt i vore indre dynamikker og sunde og nye handlemuligheder fremkommer. Dette gør, at vi kan forholde os til os selv på en ny måde. En ny måde der ikke vedligeholder og nedbryde vores psyke, men opbygger og styrker vores personlighed bevidst i den retning vi selv ønsker.

ISTDP har vist sig effektiv ift. behandling af en række psykiske lidelser herunder, angst, stress, depression, personlighedsforstyrrelser samt psykosomatiske problemer. ISTDP bliver, f.eks. ligesom kognitiv terapi og medicinsk behandling anbefalet af sundhedsstyrelsen til behandling af depression.

Kvalitetssikring

For at sikre mig et højt fagligt niveau i min kliniske praksis, samt en løbende psykoterapeutisk udvikling, er jeg  pt. ved at efteruddanne og specialisere mig indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – ISTDP.

Jeg har i 2021 færdiggjort en 3-årig core uddannelse i ISTDP ved  Psykolog Brian Kok Ravn.

Jeg deltager pt. på en international efteruddannelse indenfor ISTDP, advanced core ved Dr. Allan Abbass og Dr. Joel Town

Jeg modtager også løbende supervision og faglig sparring, samt deltager i seminarer og kurser med internationale samt nationale specialister indenfor ISTDP området.

Jeg er ved at videreuddanne mig til Specialist i Psykoterapi med voksne. En uddannelse der består af kurser, supervision, efteruddannelse og egenterapi og forventes færdig i 2023