Om mig

Autoriseret Psykolog, Cand. Psych, Marie Nielsen

Jeg er uddannet psykolog, cand. psych, fra Københavns Universitet i 2014 med speciale i psykoterapi – psykologisk behandling af klienter med somatisk symptomlidelser (somatisk uforklarlige smerter eller langvarige/kroniske fysiske smerter funderet i psykologiske mekanismer) vha. intensiv dynamisk korttidsterapi samt kognitiv adfærdsterapi.

Jeg blev primo 2019 autoriseret som psykolog af Psykolognævnet. Autorisation som psykolog er din garanti for, at jeg arbejder efter høje etiske standarder, samt at jeg på de første 2 år som psykolog har udført over 1000 timers terapi og modtaget over 160 timers supervision på mit kliniske arbejde.

Behandling af voksne

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling af voksne siden 2014. Jeg har fra jobcenterregi stor erfaring med at arbejder med sygemeldte borgere, samt borgere der grundet psykiske vanskeligheder står udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Siden primo 2019 har jeg haft min egen klinik hvor jeg arbejder med individuel behandling af en variation af psykiske lidelser og problemer. Eksempler på problematikker, jeg har erfaring med at hjælpe mine klienter med er: angst, depression, stresstilstande, belastningsreaktioner, relationelle udfordringer, lavt selvværd, langvarige/kroniske smerter, sorgreaktioner, livskriser og traumer. Dette med fokus på underliggende årsager, som emotionelle og følelsesmæssige tilstande og regulering, selvkritiske tanker og vurderinger, samt udfordringer med at sige fra og sætte sunde grænser for en selv.

Behandling af unge

Jeg har i mange år arbejdet med unge i forskellige kommunale projekter, hvor unge på kanten gives nye muligheder. Dette gennem støtte til den unge i at tage ansvar for eget liv, indgå i sunde relationer, komme tilbage til uddannelse eller arbejde, og skabe sig det liv de ønsker for dem selv.

Jeg har psykoterapeutisk erfaring siden 2013 med behandling af unge fra børne- og ungdomspsykiatrien og fra forskellige ungeprojekter i kommunalt regi. Ligeledes har jeg erfaring med behandling af unge fra privat praksis siden primo2019. Jeg har særlig erfaring med at hjælpe unge mennesker, der er i vanskeligheder, og som af den ene eller anden årsag har udfordringer med at fastholde deres skole eller uddannelse. Dette kan eksempelvis være grundet angst, dårligt selvværd, depression, stresstilstande, belastningsreaktioner, relationelle udfordringer, sorg, mobning eller emotionelle vanskeligheder som eksempelvis svært ved hensigtsmæssig vredeshåndtering.

Supervision

I klinikken i Faaborg tilbyder jeg supervision. Eksempelvis til psykologer ansat indenfor beskæftigelsesområdet. Jeg har mange års erfaring med psykologisk arbejde indenfor beskæftigelsesområdet, som psykolog i et jobcenter i en lille kommune. Herfra har jeg erfaring med psykologisk behandling, udredning og testning, psykoedukation, rehabiliteringsteam arbejde, samarbejde, sparring og supervision af andre faggrupper. Jeg har også herfra erfaring med arbejde i et kommunalt indsatsteam med fokus på forebyggelse af psykisk lidelse og belastning samt sænkelse af sygefravær i kommunen.

Jeg tilbyder supervision af psykologer og terapeuter indenfor en ISTDP referenceramme.

Min professionelle tilgang

Når du kommer til mig vil du opleve en psykolog der er fokuseret, direkte og vedholdende.

Jeg gør meget ud af at møde mine klienter i øjenhøjde, så vi sammen kan udforske de udfordringer du mener at have. En samtale ved mig vil være et ligeværdigt samarbejde, hvor vi i fællesskab finder frem til, hvorledes jeg bedst kan hjælpe lige netop dig, med at skabe de forandringer du ønsker.

Jeg sidder ikke og analyserer dig, men sender aktivt det, jeg observerer og ser, direkte tilbage til dig.  Vi undersøger sammen de indre barrierer der holder dig fra at styre dit liv i den retning du ønsker. Du vil opleve, at jeg spørger til betydningsfulde følelser for dig, og vi vil gå i dybden med disse. Vi vil afdække sammenhængen mellem disse og din adfærd, dine tanker, samt dine kropslige reaktioner og fornemmelser. Jeg hjælper dig med at tage styringen, udfordre de indre barrierer du ønsker, samt regulere, rumme og erfare de følelser, der er svære for dig. Ved at konfrontere dine indre barrierer, kan du gøre dig fri af deres ubevidste kontrol. Du vil blive i stand til træffe sunde valg, indgå i relationer på en god måde for dig selv, samt acceptere og slutte fred med den du er – inderst inde. Jeg arbejder med afsæt i en psykoterapeutisk metode kaldet ISTDP, hvilket du har mulighed for at læse lidt mere om under terapi afsnittet længere nede på sitet.

Et afgørende element i mit arbejde er relationen mellem du og jeg. Der vil forløbet igennem være løbende evaluering af forløbet for at sikre, at vi er enige om retning og metode i terapien.

Jeg er medlem af dansk psykologforening.