Velkommen

Velkommen til min hjemmeside og i klinikken.

Psykolog med særlig viden om behandling af unge og voksne med angst, depression og stress.

NYHED: Klinikken er flyttet til nye lokaler d. 7/8 2023. Østerbrogade 33, 1. sal, 5600 Faaborg

Klinikken finder du centralt i Faaborg i en af de hyggelige gamle bydele, tæt på offentlig transport og nær det sydfynske øhav. Klinikkens lyse og venlige atmosfære, skaber rolige rammer om et rum for udvikling, indsigt og samtaleterapeutisk behandling. Her tager jeg imod unge, fra 15 år, og voksne til individuel samtaleterapi.

I Klinikken kan du henvende dig for psykologisk behandling hvis du har en henvisning fra din læge. Du behøver ikke bo i Faaborg-Midtfyn kommune, for at kunne bruge din henvisning i klinikken.

Der tilbydes også behandling til klienter uden lægehenvisning samt egenterapi til psykologer og terapeuter og supervision ud fra en ISTDP referenceramme.

Her på siden kan du læse mere om hvem jeg er, hvad jeg kan hjælpe dig med, og hvordan jeg arbejder. Du er altid velkommen til at henvende dig til en uforpligtende samtale for at få afklaret, om jeg kan hjælpe dig med det, du har brug for.

Jeg har ingen specifik telefontid, men skriv en mail eller SMS og så vil jeg kontakte dig ved førstkommende lejlighed. Beskeder på telefonsvare frabedes.

Mail: info@psykolog-marienielsen.dk

Tlf: 29907750

Om mig

Autoriseret Psykolog, Cand. Psych, Marie Nielsen

Jeg er uddannet psykolog, cand. psych, fra Københavns Universitet i 2014 med speciale i psykoterapi – psykologisk behandling af klienter med somatisk symptomlidelser (somatisk uforklarlige smerter eller langvarige/kroniske fysiske smerter funderet i psykologiske mekanismer) vha. intensiv dynamisk korttidsterapi samt kognitiv adfærdsterapi.

Jeg blev primo 2019 autoriseret som psykolog af Psykolognævnet. Autorisation som psykolog er din garanti for, at jeg arbejder efter høje etiske standarder, samt at jeg på de første 2 år som psykolog har udført over 1000 timers terapi og modtaget over 160 timers supervision på mit kliniske arbejde.

Behandling af voksne

Jeg har beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling af voksne siden 2014. Jeg har fra jobcenterregi stor erfaring med at arbejder med sygemeldte borgere, samt borgere der grundet psykiske vanskeligheder står udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Siden primo 2019 har jeg haft min egen klinik hvor jeg arbejder med individuel behandling af en variation af psykiske lidelser og problemer. Eksempler på problematikker, jeg har erfaring med at hjælpe mine klienter med er: angst, depression, stresstilstande, belastningsreaktioner, relationelle udfordringer, lavt selvværd, langvarige/kroniske smerter, sorgreaktioner, livskriser og traumer. Dette med fokus på underliggende årsager, som emotionelle og følelsesmæssige tilstande og regulering, selvkritiske tanker og vurderinger, samt udfordringer med at sige fra og sætte sunde grænser for en selv.

Behandling af unge

Jeg har i mange år arbejdet med unge i forskellige kommunale projekter, hvor unge på kanten gives nye muligheder. Dette gennem støtte til den unge i at tage ansvar for eget liv, indgå i sunde relationer, komme tilbage til uddannelse eller arbejde, og skabe sig det liv de ønsker for dem selv.

Jeg har psykoterapeutisk erfaring siden 2013 med behandling af unge fra børne- og ungdomspsykiatrien og fra forskellige ungeprojekter i kommunalt regi. Ligeledes har jeg erfaring med behandling af unge fra privat praksis siden primo2019. Jeg har særlig erfaring med at hjælpe unge mennesker, der er i vanskeligheder, og som af den ene eller anden årsag har udfordringer med at fastholde deres skole eller uddannelse. Dette kan eksempelvis være grundet angst, dårligt selvværd, depression, stresstilstande, belastningsreaktioner, relationelle udfordringer, sorg, mobning eller emotionelle vanskeligheder som eksempelvis svært ved hensigtsmæssig vredeshåndtering.

Supervision

I klinikken i Faaborg tilbyder jeg supervision. Eksempelvis til psykologer ansat indenfor beskæftigelsesområdet. Jeg har mange års erfaring med psykologisk arbejde indenfor beskæftigelsesområdet, som psykolog i et jobcenter i en lille kommune. Herfra har jeg erfaring med psykologisk behandling, udredning og testning, psykoedukation, rehabiliteringsteam arbejde, samarbejde, sparring og supervision af andre faggrupper. Jeg har også herfra erfaring med arbejde i et kommunalt indsatsteam med fokus på forebyggelse af psykisk lidelse og belastning samt sænkelse af sygefravær i kommunen.

Jeg tilbyder supervision af psykologer og terapeuter indenfor en ISTDP referenceramme.

Min professionelle tilgang

Når du kommer til mig vil du opleve en psykolog der er fokuseret, direkte og vedholdende.

Jeg gør meget ud af at møde mine klienter i øjenhøjde, så vi sammen kan udforske de udfordringer du mener at have. En samtale ved mig vil være et ligeværdigt samarbejde, hvor vi i fællesskab finder frem til, hvorledes jeg bedst kan hjælpe lige netop dig, med at skabe de forandringer du ønsker.

Jeg sidder ikke og analyserer dig, men sender aktivt det, jeg observerer og ser, direkte tilbage til dig.  Vi undersøger sammen de indre barrierer der holder dig fra at styre dit liv i den retning du ønsker. Du vil opleve, at jeg spørger til betydningsfulde følelser for dig, og vi vil gå i dybden med disse. Vi vil afdække sammenhængen mellem disse og din adfærd, dine tanker, samt dine kropslige reaktioner og fornemmelser. Jeg hjælper dig med at tage styringen, udfordre de indre barrierer du ønsker, samt regulere, rumme og erfare de følelser, der er svære for dig. Ved at konfrontere dine indre barrierer, kan du gøre dig fri af deres ubevidste kontrol. Du vil blive i stand til træffe sunde valg, indgå i relationer på en god måde for dig selv, samt acceptere og slutte fred med den du er – inderst inde. Jeg arbejder med afsæt i en psykoterapeutisk metode kaldet ISTDP, hvilket du har mulighed for at læse lidt mere om under terapi afsnittet længere nede på sitet.

Et afgørende element i mit arbejde er relationen mellem du og jeg. Der vil forløbet igennem være løbende evaluering af forløbet for at sikre, at vi er enige om retning og metode i terapien.

Jeg er medlem af dansk psykologforening.

Priser og vilkår

Priser gældende i Klinikken

For selvbetalende klienter:

Individuel terapi pr. session ( 50 min.)  950 kr.

Jeg anbefaler en dobbeltsession til første samtale, for at give mulighed for, at vi allerede fra starten kan komme i dybden med en forståelse af lige netop din problematik og hvad det er du ønsker hjælp med.

Individuel prøveterapi (1. gang, dobbeltsession, 100 min.) 1.700 kr.

Individuel terapi dobbeltsession pr. session (90-100 min.) 1.700

Individuel supervision (50-60 min.) 1.200 kr.

Tilskud

Du kan evt. være omfattet helt eller delvist gennem din private sundhedsforsikring, gennem din fagforening eller hvis du er medlem af Danmark.

Priser gældende for klienter med lægehenvisning (hvor der er tilskud fra sygesikringen):

Egenbetaling for individuel terapi pr. session:

1. samtale, dobbeltkonsultation: kr. 823,72 (ca. 90 min.)

Efterfølgende dobbeltsession: kr. 749,09 (ca. 90 min)

1.samtale enkeltsession: kr 449,41 (ca. 45 min.)

Efterfølgende samtale, enkeltsession: kr. 374, 54 (ca. 45 min.)

Gruppen af unge mellem 18 og 24 med lægehenvisning på angst eller depression får vederlagsfri behandling. Det vil sige der i denne gruppe ikke er nogen egenbetaling.

Regionen har dog et omsætningsloft for denne gruppe hvilket betyder, at klinikken desværre kun kan tilbyde et begrænset antal pladser på denne ordning årligt.

Betaling modtages via mobilepay, på 484192, eller bankoverførsel

Afbudsbetingelser

Afbud meldes senest kl. 8.00 på dagen. Afbud modtages via mail eller sms. Ved afbud efter dette tidspunkt, eller udeblivelse, afregnes det fulde beløb.

Afbud meldes på tlf: 29907750 eller mail: info@psykolog-marienielsen.dk

Priserne reguleres en gang årligt

Handicapadgang: Klinikken ligger på 1. sal og der er desværre ikke handicapadgang. Er du gangbesværet bedes du gøre opmærksom på dette ved 1. henvendelse, så vi sammen kan finde en mulig løsning for behandling.

Der er mulighed for elektronisk tidsbestilling hvis du er klient i klinikken. Har du et ønske om at benytte dig af tilbudet, giver du udtryk for det ved næste session.

Kontakt

Psykolog Marie Nielsen

Østerbrogade 33, 1. sal., 5600 Faaborg


Tlf. 29907750
Mail: info@psykolog-marienielsen.dk

Tidsbestilling

Ved første henvendelse pr. mail eller SMS, bedes du udelukkende sende forespørgsel og kontaktoplysninger, hvorefter du vil blive ringet op ved førstkommende lejlighed. Beskeder på telefonsvare frabedes.

Ved spørgsmål eller oplysninger af personlig karakter (personfølsomme oplysninger), bedes du henvende dig telefonisk eller bede om at blive ringet op, hvorefter du vil blive ringet op ved  førstkommende lejlighed.

Terapi

Det metodiske grundlag for mit terapeutiske arbejde er en evidensbaseret behandlingsform kaldet Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – ISTDP. Dette er en terapeutisk tilgang der bygger på psykodynamisk teori samt tilknytningsteori. Teorien understøttes empirisk af fund i nyere hjerneforskning, herunder vigtigheden af, at vi formår at være i fuld kontakt med vores egne følelser. Indenfor ISTDP betyder dette, at vi formår både at sætte ord på vores følelser, erfare de impulser der følger med følelsen, samt det at være i stand til at registrere og mærke følelsen fysisk kropsligt. Det er en oplevelsesorienteret tilgang med fokus på at finde frem til den underliggende årsag til vores problemer, symptomer eller lidelse. Derved skabes mulighed for, at vi helt kan slippe disse og deres kontrol over den måde vi lever vores liv på og de begrænsninger vi oplever der står i vejen for det liv vi ønsker. Derigennem opstår indsigt i vore indre dynamikker og sunde og nye handlemuligheder fremkommer. Dette gør, at vi kan forholde os til os selv på en ny måde. En ny måde der ikke vedligeholder og nedbryde vores psyke, men opbygger og styrker vores personlighed bevidst i den retning vi selv ønsker.

ISTDP har vist sig effektiv ift. behandling af en række psykiske lidelser herunder, angst, stress, depression, personlighedsforstyrrelser samt psykosomatiske problemer. ISTDP bliver, f.eks. ligesom kognitiv terapi og medicinsk behandling anbefalet af sundhedsstyrelsen til behandling af depression.

Kvalitetssikring

For at sikre mig et højt fagligt niveau i min kliniske praksis, samt en løbende psykoterapeutisk udvikling, er jeg  pt. ved at efteruddanne og specialisere mig indenfor Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – ISTDP.

Jeg har i 2021 færdiggjort en 3-årig core uddannelse i ISTDP ved  Psykolog Brian Kok Ravn.

Jeg deltager pt. på en international efteruddannelse indenfor ISTDP, advanced core ved Dr. Allan Abbass og Dr. Joel Town

Jeg modtager også løbende supervision og faglig sparring, samt deltager i seminarer og kurser med internationale samt nationale specialister indenfor ISTDP området.

Jeg er ved at videreuddanne mig til Specialist i Psykoterapi med voksne. En uddannelse der består af kurser, supervision, efteruddannelse og egenterapi og forventes færdig i 2023